Valaistussuunnittelun merkitys energiankulutuksen kannalta on usein aliarvioitu, mutta suunnittelun asiantunteva toteutus voi todella tehdä merkittävän eron. Tämän artikkelin tarkoitus on valottaa, kuinka oikeanlainen valaistussuunnittelu vaikuttaa energiankulutukseen ja säästää samalla rahaa ja ympäristöä.

LED on energiatehokas

Aloitetaan valonlähteistä: LED-tekniikka on nykyään yleisin energiatehokas valinta. Energiansäästölamput ja loisteputket ovat myös vielä yleisiä, mutta LED-lamppujen energiatehokkuus on ylivoimainen. Tämä johtuu siitä, että LEDit muuttavat sähkön valoksi tehokkaammin ja niiden käyttöikä on huomattavasti pidempi. Ja jatkossa muita tekniikoita kuin LED ei voi edes ostaa, sillä EU on kieltänyt muut tekniikat energiauudistuksessaan samalla kun uusi energiamerkki led valoille julkistettiin.

Valaistuksen ohjaus

Valaistuksen ohjausjärjestelmät ovat toinen ratkaiseva tekijä energiankulutuksen optimoinnissa. Esimerkiksi liiketunnistimet, ajastimet ja himmentimet säästävät energiaa automatisoimalla valojen käyttöä. Ne reagoivat ympäristöön, kuten ihmisten läsnäoloon, ulkoiseen valoon tai vuorokaudenaikaan.

Liiketunnistimet ovat paras tapa säästää energiaa valaistuksessa
Liiketunnistimet ovat paras tapa säästää energiaa valaistuksessa

Huomioi luonnonvalo valaistus suunnittelussa

Erityisen tärkeää on huomioida ikkunoiden sijainti ja lasipintojen ominaisuudet valaistussuunnittelussa. Luonnonvalo on paras ja energiatehokkain valonlähde, joten sen hyödyntäminen on avainasemassa. Ikkunoiden sijainnista ja muodosta riippuen voidaan päättää, miten päivänvaloa ohjataan sisätiloihin ja miten ylimääräinen valo vältetään.

Tekniikoiden yhdistäminen

Erilaisten valaistustekniikoiden yhdistäminen on myös hyödyllistä energiansäästön kannalta. Esimerkiksi yleisvalaistuksen ja tehostevalaistuksen oikeaoppinen yhdistäminen voi auttaa saavuttamaan miellyttävän ja energiatehokkaan valaistuksen. Myös valon värintoisto-ominaisuudet on syytä ottaa huomioon, sillä ne vaikuttavat tilan tunnelmaan ja energiatehokkuuteen.

Ole ajoissa liikkeellä

Valaistussuunnittelussa on tärkeää myös huomioida energiatehokkuusmahdollisuudet jo rakennussuunnitteluvaiheessa. Rakennuksen arkkitehtuuri ja suunnittelu voivat merkittävästi vaikuttaa valaistuksen energiankulutukseen. Esimerkiksi rakennuksen suuntaus, ikkunoiden koko ja rakenne sekä energiatehokkaat lasit vaikuttavat luonnonvalon määrään ja laatuun sisätiloissa.

Tee yhteistyötä

Energiansäästöön tähtäävä valaistussuunnittelu edellyttää siis monien eri näkökulmien ja tekijöiden huomioimista. Suunnitteluprosessin onnistumisen kannalta on tärkeää tehdä yhteistyötä alan ammattilaisten, kuten valaistussuunnittelijoiden, arkkitehtien ja sähköasentajien kanssa. Heidän asiantuntemuksensa takaa energiatehokkaan, toimivan ja viihtyisän valaistuksen, joka palvelee ihmisten tarpeita ja ympäristöä parhaalla mahdollisella tavalla.

Teollisuusvalaistus

Kotitalouksien ja julkisten tilojen lisäksi energiatehokas valaistussuunnittelu on erittäin tärkeää teollisuudessa ja ulkovalaistuksessa. Teollisuuslaitosten ja varastojen energiankulutus voi olla merkittävää, ja oikeanlaisten valaistusratkaisujen avulla voidaan saavuttaa huomattavia säästöjä. Esimerkiksi energiatehokkaat valaisimet, kuten LED-hallivalaisimet, voivat vähentää energiankulutusta ja parantaa työturvallisuutta.

Ympäristötietoinen valaistus

Valaistussuunnittelun tulisi aina huomioida ympäristövaikutukset. Energiatehokkuuden parantamisen lisäksi tulee ottaa huomioon materiaalien elinkaari ja kierrätysmahdollisuudet. Esimerkiksi LED-valojen käyttöikä on pitkä, mutta myös niiden valmistuksessa ja kierrätyksessä tulisi kiinnittää huomiota kestävyyteen.

Energiatehokas ulkovalaistus

Ulkovalaistuksen energiatehokkuus on myös keskeinen osa kestävää kaupunkisuunnittelua. Julkisten alueiden, kuten puistojen, katujen ja aukioiden, valaistuksen tulisi olla turvallista, viihtyisää ja samalla energiatehokasta. Tässäkin yhteydessä LED-valaisimet ovat usein paras valinta niiden pitkän käyttöiän ja energiatehokkuuden vuoksi.

Yksi tärkeä näkökohta ulkovalaistuksessa on valosaasteen vähentäminen. Liiallinen ja huonosti suunnattu valaistus voi haitata yöeläimiä, vaikuttaa ihmisten unenlaatuun ja estää tähtitaivaan näkymistä. Energiatehokkaat valaisimet ja oikea valaistussuunnittelu voivat auttaa vähentämään valosaastetta ja samalla säästää energiaa.

Miten valaistussuunnittelu vaikuttaa energiankulutukseen käytännössä?

1. Miten valaistussuunnittelulla voidaan vaikuttaa energiansäästöön?

Valaistussuunnittelulla voidaan vaikuttaa energiansäästöön esimerkiksi valitsemalla energiatehokkaita valaisimia, hyödyntämällä luonnonvaloa, optimoimalla valaistuksen määrä tilan käyttötarkoituksen mukaan ja käyttämällä älykkäitä valaistuksen ohjausjärjestelmiä.

2. Millaisia energiatehokkaita valaisimia ja lamppuja on markkinoilla?

Energiatehokkaita valaisimia ja lamppuja ovat esimerkiksi LED-polttimot, LED-putket ja himmennettävät LED valaisimet. Näiden teknologioiden ansiosta voidaan säästää energiaa ja vähentää hiilijalanjälkeä.

Led lamput käyvät kaikkialle
Led lamput rivissä nätisti

3. Miten valaistuksen määrä ja laatu vaikuttavat energiankulutukseen?

Valaistuksen määrän ja laadun optimointi on tärkeää energiankulutuksen kannalta. Tarpeettoman suuri valaistusvoimakkuus voi lisätä energiankulutusta ja kustannuksia. Laadukkaalla valaistuksella voidaan parantaa tilojen viihtyisyyttä ja tehokkuutta energiankulutuksen pysyessä kohtuullisena.

4. Millaisia valaistuksen ohjausjärjestelmiä on olemassa energiankulutuksen pienentämiseksi?

Valaistuksen ohjausjärjestelmät, kuten liiketunnistimet ja ajastimet, voivat pienentää energiankulutusta säätelemällä valaistuksen tarvetta tilanteen mukaan. Myös himmentimet ja älykkäät valaistuksenohjausjärjestelmät, kuten DALI, voivat auttaa säästämään energiaa.

5. Miten luonnonvalon hyödyntäminen voi vaikuttaa energiatehokkuuteen valaistussuunnittelussa?

Luonnonvalon hyödyntäminen valaistussuunnittelussa voi parantaa energiatehokkuutta esimerkiksi suunnittelemalla rakennuksen ikkunat ja sisätilat niin, että luonnonvalo pääsee sisään mahdollisimman hyvin. Myös valoa ohjaavat rakenteet, kuten lamellikaihtimet ja valonohjaimet, voivat auttaa energiatehokkuuden parantamisessa.

6. Miten LED-teknologia on muuttanut valaistussuunnittelun energiatehokkuutta?

LED-teknologia on mullistanut valaistussuunnittelun energiatehokkuuden, sillä LED-lamput kuluttavat huomattavasti vähemmän energiaa kuin perinteiset hehkulamput ja halogeenilamput. Lisäksi niiden käyttöikä on pidempi, mikä vähentää myös ympäristövaikutuksia ja kustannuksia.

Valaistussuunnittelu vaikuttaa energiankulutukseen käyttämällä led tekniikkaa
Led on kestävä ja energiatehokas

7. Millaisia lainsäädäntöjä ja standardeja on voimassa valaistussuunnittelun energiatehokkuuden osalta?

Valaistussuunnittelun energiatehokkuutta koskevia lainsäädäntöjä ja standardeja ovat esimerkiksi EU:n energiamerkintäasetus, Ecodesign-direktiivi ja kansalliset säädökset, kuten Suomen rakentamismääräyskokoelman osa D5, joka käsittelee valaistuksen energiatehokkuutta.

8. Miten energiankulutuksen vähentäminen valaistussuunnittelussa voi vaikuttaa hiilijalanjälkeen?

Energiankulutuksen vähentäminen valaistussuunnittelussa voi vaikuttaa hiilijalanjälkeen merkittävästi, sillä pienempi energiankulutus tarkoittaa vähäisempää fossiilisten polttoaineiden käyttöä energiantuotannossa (mikäli sähköntuotanto perustuu fossiilisiin polttoaineisiin). Tämä puolestaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta.

Jätekasa pienenee led putkilla
Jätekasa pienenee led putkilla

9. Millaisia energiatehokkuuteen tähtääviä valaistussuunnittelun trendejä on nähtävissä tulevaisuudessa?

Tulevaisuuden energiatehokkuuteen tähtäävät valaistussuunnittelun trendit voivat sisältää entistä energiatehokkaampia valaisimia ja valonlähteitä, älykkäitä valaistuksenohjausjärjestelmiä, jotka oppivat käyttäjien tottumuksia ja optimoivat valaistuksen määrää, sekä arkkitehtuurin ja valaistussuunnittelun entistä tiiviimpää integrointia energiatehokkaiden ratkaisujen löytämiseksi.

10. Kuinka valaistussuunnittelijat voivat tehdä yhteistyötä rakennus- ja sähkösuunnittelijoiden kanssa energiatehokkuuden parantamiseksi?

Valaistussuunnittelijat voivat tehdä yhteistyötä rakennus- ja sähkösuunnittelijoiden kanssa energiatehokkuuden parantamiseksi esimerkiksi suunnittelemalla tilat niin, että niiden energiatehokkuus otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi luonnonvalon mahdollisimman tehokasta hyödyntämistä, energiatehokkaiden valaisimien ja järjestelmien valintaa sekä valaistuksen ohjausjärjestelmien integrointia rakennuksen muihin järjestelmiin. Yhteistyö ja tiedonvaihto eri suunnittelualojen välillä ovat avainasemassa energiatehokkaiden ratkaisujen löytämisessä ja toteuttamisessa.

Lopuksi

Energiatehokas valaistussuunnittelu ei tarkoita pelkästään energiankulutuksen vähentämistä, vaan se voi myös parantaa tilojen käyttömukavuutta ja viihtyisyyttä. Laadukkaat valaistusratkaisut tuovat mukavuutta arjen askareisiin, lisäävät tilan houkuttelevuutta ja vaikuttavat positiivisesti ihmisten hyvinvointiin.

Kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta energiatehokkaan valaistussuunnittelun merkitys kasvaa entisestään. Uusiutuvien energialähteiden, kuten aurinko- ja tuulivoiman, yhdistäminen valaistusjärjestelmiin voi edelleen parantaa energiatehokkuutta ja vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

Kaiken kaikkiaan energiatehokkaan valaistussuunnittelun tavoitteena on luoda toimivia, viihtyisiä ja kestäviä valaistusratkaisuja, jotka huomioivat niin ihmisten tarpeet kuin ympäristön hyvinvoinnin. Tämä vaatii monipuolista osaamista ja yhteistyötä eri alojen ammattilaisten kanssa. Suomessa on paljon asiantuntijoita, jotka voivat auttaa energiatehokkaiden valaistusratkaisujen toteuttamisessa ja siten edistää kestävää kehitystä ja ilmastonmuutoksen torjuntaa.

Led-valaistuksen asiantuntija

LedStore on toiminut Led valaistuksen asiantuntijana jo vuodesta 2010. Meillä on oma tuotesuunnittelu, joten tuotteet ovat teknisesti huippuluokkaa.

Keskitymme lämpötilasäädettäviin ja korkean värintoiston valaisimiin. Teemme vuodessa n. 500 valaistussuunnittelua asiakkaidemme kohteisiin.

Tarjoamme palvelun a mittatilaus led nauhoja, eli jokaiselle omien mittojen mukaan led valonauhoja profiilissa.  Myös asennettuna.

Muista, että olemme aina valmiina tukemaan sinua matkan varrella sähköpostitse (myynti@ledstore.fi) ja puhelimitse (045 251 4510). Kuten aina, voit jakaa vapaasti sosiaalisessa mediassa kuvia omista projekteistasi #ledstorefi IG:ssä ja ledstore.fi FB:ssä. Rakastamme nähdä, miten hienoja juttuja LEDeillämme tehdään, ja se auttaa tarjoamaan inspiraatiota niille, jotka eivät ole varmoja LEDien tehosta ja mahtavuudesta. Tiesitkö, että meillä on jo yli 3500 kuvaa meidän ledeillä tehdyistä asennuksista Galleriassamme!

Led-valojen Galleria:

Tuotegalleria: Kuvia tuotteista eri asennuspaikoissa

Epäsuora valo: Epäsuoraa valo eri tiloissa

Huonekohtainen: Valo eri huoneissa

Referenssit: Kokonaiset talot joita on ehditty kuvaamaan