Mikä on led muuntaja artikkelikuva

Led muuntaja hallitsee sitä, kuinka paljon virtaa yksittäinen led tai led-ryhmä saa. Ledit, eli valoa tuottavat diodit ovat vähäenergisiä valonlähteitä, joilla on pitkä käyttöikä ja vähäinen energiankulutus. Tämän vuoksi niille tarvitaan erikoistuneita virtalähteitä.

Kuinka led muuntajat toimivat?

Kun ledin lämpötila muuttuu, myös sen eteenpäin suuntautuva jännite muuttuu. Mitä kuumemmaksi led lämpenee, sitä vähemmän jännitettä tarvitaan virran kuljettamiseen ledin läpi, jolloin led käyttää enemmän virtaa. Lämpötilan nousu hallitsemattomasti polttaa ledin loppuun. Tasajännite (VDC) led muuntajan tehotasot on suunniteltu vastaamaan kulloinkin käytettävien ledien tarpeita. Ohjaimen vakiovirta pitää led piirin lämpötilan vakiona reagoimalla eteenpäin suuntautuvan jännitteen muutoksiin.

Led muuntajan käyttötarkoitus

Led muuntajan päätehtäviin kuuluu tarjota alhainen jännite ja suojata ledejä. Jokainen led voi käyttää jopa 30 mA virtaa ja toimia jännitteillä noin 1,5 V – 3,5 V. Useita ledejä voidaan käyttää sarjaan ja rinnan kytkettyinä valaistuksen luomiseksi, joka voi vaatia kokonaisjännitettä 12-24 V DC. Jos kyse on vakiovirtaohjatusta (A) muuntajasta, niin suuret, paljon ledejä sisältävät valaisimet voivat ottaa jopa 80 volttia. Led muuntaja muuntaa vaihtovirran vastaamaan ledien tarpeita ja alentaa jännitettä. Tämä tarkoittaa, että korkea vaihtovirta (AC) pääjännite 230V on muutettava tarvittavaksi, usein miten matalaksi tasajännitteeksi (DC).

Led muuntajat suojaavat myös ledejä jännitteen ja virran vaihteluilta. Vaikka sähkönsyöttö muuttuu, Led muuntajan piirit varmistavat, että ledien virta ja jännite pysyvät sopivalla toiminta-alueella. Suojaus estää ledejä saamasta liian suurta jännitettä tai virtaa, joka vahingoittaisi niitä tai liian vähäistä virtaa, jolloin ne palaisivat himmeämmin.

Erilaiset Led muuntajat

Ulkoinen vs. sisäinen led muuntaja

Useimmissa matalatehoisissa sisävaloissa, erityisesti polttimoissa, on sisäänrakennetut led muuntajat. Tämä tekee valoista halvempia, mutta myös lyhytikäisempiä korkeammaksi nousevan ledin sisäisen lämpötilan vuoksi.

Led alasvalot ja led paneelivalot käyttävät yleensä ulkoisia led-muuntajia, eli muuntaja ei ole valaisimeen sisäänrakennettu. Kun käytetään paljon virtaa kuluttavia led valaisimia, kuten katulamppuja, stadionvaloja ja kasvivaloja, ulkoisia led-muuntajia käytetään poikkeuksetta aina.

Tämä johtuu siitä, että valojen sisäinen lämpötila kasvaa, kun käytettävä teho kasvaa ja mikäli muuntaja olisi valaisimen sisällä, niin meillä olisi kaksi lämmönlähdettä, joka pahentaisi molempien tilannetta ja sekä led piirin, että muuntajan käyttöikä lyhenee.

Ulkoiset Led muuntajat ovat myös huollon kannalta parempi vaihtoehto, sillä ne voidaan helposti vaihtaa niiden vikaantuessa.

Sisäinen ja ulkonen virtalähde
Sisäinen ja ulkonen virtalähde

Vaihtovirtalähde vs. lineaarinen

Lineaarinen led muuntaja (Linear regular) on eräänlainen led ohjainpiiri, joka säätelee lediin syötettävää virtaa lineaarisen säätimen avulla.

Lineaarinen säädin on jännitteensäädin, joka käyttää transistoria vaihtelemaan jatkuvasti vastusta vakioidakseen lähtöjännitteen. Lineaarisen led muuntajan tapauksessa lähtöjännite asetetaan tyypillisesti ledin eteenpäin suuntautuvaan jännitteeseen, ja lineaarisäädin säätää vastusta pitääkseen ledin läpi kulkevan virran vakiona. Usein miten nämä ovat yksittäisen led valaisimen mukana tulevia vakiovirtalähteitä.

Lineaariset led muuntajat ovat yksinkertaisia ja kustannustehokkaita, mutta ne ovat tehottomampia kuin muun tyyppiset led muuntajat. Tämä johtuu siitä, että lineaarisäädin haihduttaa ylimääräisen jännitteen lämpönä, mikä johtaa alhaisempaan hyötysuhteeseen ja suurempaan tehohäviöön. Lineaariset led muuntajat eivät yleensä sovellu suuritehoisiin valaisimiin tai kun energiatehokkuus on kriittinen vaatimus.

Vaihtovirta led muuntaja (Switching power supply) on muuntajatyyppi, jossa virtaa kytketään päälle ja pois nopeaan tahtiin.

Vaihtovirta led muuntaja käyttää suurtaajuuskytkentäpiiriä tulojännitteen muuntamiseen säädetyksi lähtöjännitteeksi. Kytkentäpiiri on tyypillisesti toteutettu käyttämällä MOSFETiä tai transistoria, ja induktoria. Tulojännite kytketään päälle ja pois korkealla taajuudella (Hz), ja induktori varastoi ja vapauttaa energiaa vakioidakseen lähtöjännitteen. Yleisin esimerkki on PWM himmennettävät virtalähteet.

Vaihtovirtalähteet ovat yleensä kalliimpia kuin lineaariset säätimet, koska ne ovat monimutkaisempia ja niissä on enemmän komponentteja.

Eristetty vai ei-eristetty led muuntaja

Verrattaessa näitä kahta asiaa, kutsutaan kumpaakin vaihtovirtalähteeksi. UL- ja CE-määräysten mukaan eristetyn led muuntajan syöttö- ja lähtöjännitteet ovat hyvin erotettuja. Turvallisuuden varmistamiseksi suurin osa laadukkaista muuntajista ovat korkean eristetason muuntajia. Se kuitenkin nostaa muuntajan valmistuskustannuksia. Eristys estää korkean jännitteen siirtymisen syötöstä lähtöön. Suomessa kaikkien led valaisimien mukana myytävien muuntajien tulisi olla eristettyjä ja Tukes testaa näitä säännöllisesti. Testeissä käydään läpi mm. seuraavia asioita:

  1. Dielektrisen lujuuden testi: Tässä testissä tarkistetaan, että ohjain kestää korkeaa jännitettä rikkoutumatta. Ohjaimelle tehdään suurjännitetesti, jolla varmistetaan, että se tarjoaa asianmukaisen sähköisen eristyksen.
  2. Eristysresistanssitesti: Tällä testillä tarkistetaan ohjaimen eristyksen vastus piirin tulo- ja lähtöpuolen välillä.
  3. Ylikuormitus- ja ylijännitesuojatesti: Tällä testillä tarkistetaan muuntajan kyky suojata lediä ylikuormitus- ja ylijännitetilanteissa.
  4. Vuotovirtatesti: Tällä testillä tarkistetaan virran määrä, joka virtaa ohjaimen tulopuolelta lähtöpuolelle.
  5. Maadoituksen jatkuvuustesti (jos muuntajassa on maadoitus, Luokka I)): Tässä testissä tarkastetaan ohjaimen maadoitusliitännän jatkuvuus sen varmistamiseksi, että se on maadoitettu asianmukaisesti.

Käytännössä eristämättömiä led muuntajia voidaan käyttää, mutta ne pitää asentaa aina suojattuun koteloon, ja niissä pitää olla selkeästi maininta asiasta.

Eristetty virtalähde
Kuvasta näkee kuinka ensio ja toisiopuoli on eristetty piirilevyllä

Vakiojännite (V) vai vakiovirta (mA) led muuntaja?

Koska jokainen led valaisin on erilainen ja sisältää teholtaan ja ominaisuuksiltaan erilaisen led piirin, on myös virta ja jännite erilainen.

Vakiovirtamuuntajia tapaat yksittäisen valaisimen mukana, koska ne ovat helpommin himmennettävissä ja kustannustehokkaita yksittäiselle valaisimelle. Eli nimeänsä mukaisesti virta vakioidaan tietylle jännitealueelle ja kuormalle.

Vakiojännite muuntajia taas käytetään aina sellaisissa kohteissa, joissa virran määrä ei ole ennalta vakioitu, kuten led nauhavalaistus. Led nauhan myyntivaltti on sen mukautuvuus, eli muuntajan perään saattaa tulla esimerkiksi 40 W tehontarvetta tai 100 W tehontarvetta. Vakiovirralla käytettäessä pitäisi puolestaan led nauhaa olla aina tarkkaan määrätty metrimäärä. Ei enempää eikä vähempää.

Vakiojännitteisissä ratkaisuissa niin kauan kuin kokonaiswattien määrä ei ylitä virtalähteen tehon rajaa se toimii hienosti. Eli vaikka 10 W 24V led nauhaa voidaan kytkeä 100 W 24V muuntajan perään.

Luokka I vs. Luokka II led muuntaja

Tässä tapauksessa I ja II on kirjoitettu roomalaisin numeroin. IEC (Kansainvälinen sähkötekniikan komissio) määräykset käyttävät termejä Luokka I ja Luokka II kuvaamaan sitä, kuinka virtalähde on rakennettu sisäpuolella ja kuinka se on sähköisesti eristetty, jotta käyttäjät eivät saa sähköiskua.

IEC:n mukaan

Luokka I led-ohjaimissa on oltava suojattu maaliitos ja oleellinen eristys sähköiskujen estämiseksi. Luokka I led-ohjaimissa on yleensä maadoitusliitos syöttöpuolella.

Luokan II led-ohjaimissa on lisäturvatoimia, kuten kaksinkertainen tai vahvistettu eristys ja muutenkin korkeammat eristystasot syötön ja kotelon tai lähdön välillä, joten niissä ei ole erillistä maadoitusta.

Class I - Class II symbolit
Class I Class II symbolit

Luokka 1 vs. Luokka 2 led muuntaja

Länsimaiset numerot 1 ja 2 edustavat NEC:n (National Electric Code) standardeja.

Luokka 1: Luokan 1 piirit ovat suuritehoisia piirejä, jotka voivat kuljettaa jopa 600 voltin sähkötehoa. Luokan 1 piirit on asennettava maadoitettuihin kanaviin tai johdotuskouruihin. Luokan 1 piirien on oltava maadoitettuja, mikä tarkoittaa, että ne on kytketty maadoitukseen sähköiskujen ja tulipalon vaaran estämiseksi. Luokan 1 virtapiirit edellyttävät ylivirtasuojalaitteita, kuten katkaisijoita tai sulakkeita, suojaamaan sähköistä ylikuormitusta ja oikosulkuja vastaan.

Luokka 2: Luokan 2 piirit ovat pienjännitepiirejä, jotka on rajoitettu enintään 60 volttiin. Luokan 2 piirit voidaan asentaa vähemmän vaativilla johdotusmenetelmillä, kuten peruskaapeleilla tai johdinsarjoilla. Luokan 2 piirit eivät vaadi maadoitusta, mikä tekee niiden asentamisesta helpompaa ja edullisempaa. Luokan 2 virtapiireissä ylivirtasuojausvaatimukset ovat lievemmät, ja ne saattavat vaatia vain yksinkertaisen virranrajoituslaitteen.

Eli luokan 1 ja luokan 2 virtapiireillä on NEC-standardien mukaan erilaiset turvallisuusvaatimukset. Luokan 1 virtapiirit on suunniteltu suuritehoisiin sovelluksiin, jotka edellyttävät korkeaa turvallisuustasoa, kun taas luokan 2 virtapiirit on suunniteltu pienitehoisiin pienjännitesovelluksiin, joissa turvallisuusvaatimukset ovat lievemmät. Käytännössä kaikki kuluttajille myytävät led valaisimet menevät luokkaan 2.

Class 2
Class 2

Himmennettävä tai ei-himmennettävä led muuntaja

Nykyään kaikki valot on tehty himmennettäviksi, ja tämä onkin laaja aihe, sillä valojen himmentämiseen on olemassa monia tapoja kuten :

  1. 0-10V/1-10V himmennettävä led muuntaja
  2. PWM-himmennettävä led muuntaja
  3. Triac-himmennettävä led muuntaja
  4. DALI-himmennettävä led muuntaja

Pääset jokaisesta kohdasta omaan blogiartikkeliin, jossa olemme käsitelleet kyseistä himmennystapaa.

Vedenpitävä ja ei-vedenpitävä led muuntaja

IP luokitusta (Ingress Protection) käytetään led muuntajan vedenpitävyyden luokittelussa. IP-koodi koostuu kahdesta numerosta. Ensimmäinen numero arvioi suojauksen kiinteitä esineitä vastaan asteikolla 0 (ei suojaa) – 6 (ei päästä pölyä sisään), ja toinen numero arvioi suojauksen nesteitä vastaan asteikolla 0 (ei suojaa) – 8 (vesitiivis paineessa). Led muuntajat, joilla on IP20-luokitus tai alempi, ovat tarkoitettu sisätiloihin, kun taas vedenpitäviä muuntajia käytetään ulkona. Jotkut sisätilojen valaisimet käyttävät vedenpitäviä led muuntajia, koska ne voivat tuottaa paljon enemmän tehoa kuin alhaisen IP-luokituksen muuntajat ilman tarvetta aktiiviselle jäähdytysjärjestelmälle, koska niiden kuori on metallia.

IP luokka
esimerkkejä IP luokka merkinnöistä

Minkä tyyppisen Led muuntajan tarvitsen?

Jos haluat asentaa led-valoja, on tärkeää valita oikea led-muuntaja, jotta ne toimivat turvallisesti ja oikein. Led muuntajat ovat olennainen ”‹”‹osa led-valaistusjärjestelmää. Oikean led muuntajan valitseminen voi vaikuttaa ylivoimaiselta tehtävältä, mutta älä huoli, me autamme.

Ohjaan sinut läpi oikean led muuntajan valitsemisprosessin, mukaan lukien verkon jännite, led-järjestelmän käyttämä kokonaisteho ja ledien vaatima jännite tai vakiovirta.

Sähköverkon jännite

Ensimmäinen askel oikean led muuntajan valitsemisessa on määrittää verkon jännite, jota käytät. Verkon jännite voi vaihdella sijainnistasi riippuen, joten on tärkeää tarkistaa, mitä jännitettä käytetään maassasi. Euroopassa verkon jännite on esimerkiksi 230 V, kun taas Yhdysvalloissa se on yleensä 110 V.

On tärkeää huomata, että joitain led-ajureita on suunniteltu toimimaan tietyn jännitealueen kanssa, joten muista tarkistaa led muuntajan tekniset tiedot. Eli mikäli olet ostamassa verkosta oma-aloitteisesti muuntajaa, tarkista jännite huolella. Toki moni muuntaja toimii suoraan 100-240V alueella.

Sähköverkko eri puolilla maalilmaa Kuva: Wikipedia
Sähköverkko eri puolilla maailmaa<br >Kuva Wikipedia

Kokonaisteho

Toinen askel oikean led muuntajan valitsemisessa on määrittää halutun led-ryhmän käyttämä kokonaisteho. Tämä riippuu siitä, kuinka monta led-valoa järjestelmässä on ja yksittäisen led-valon tehokkuudesta.

Kokonaistehon laskemiseksi sinun on kerrottava järjestelmässä olevien led-valojen määrä kunkin led-valon teholla. Jos sinulla on esimerkiksi katossa 10 led-valoa, joilla on 9 W:n teho, kokonaisteho on 90 W.

Kun tiedät kokonaistehon, sinun on valittava led-muuntaja, joka pystyy tarjoamaan riittävästi tehoa led-valojen käyttämiseen. Led muuntajan ulostulotehon tulee olla suurempi kuin led-valojen kokonaisteho. Esimerkiksi 90W teholle tarvitset led muuntajan, jonka ulostuloteho on vähintään 90 W, mielellään vähän yli.

On huomattava, että jotkut led-muuntajat on suunniteltu toimimaan vain tietyn tehon (vakiovirta) kanssa, jolloin muuntajan tehon pitää olla täsmälleen sama.

Vakiojännite tai vakiovirta

Kolmas askel oikean led muuntajan valitsemisessa on määrittää, millaista jännitetyyppiä tai vakiovirtaa led-valot tarvitsevat. Led muuntajat voivat tarjota joko vakiovirtaa tai vakiojännitettä led valoille niiden vaatimusten mukaan.

Jos led-valoilla on esimerkiksi kiinteä jännite 24V DC, tarvitset led muuntajan, joka tarjoaa 24V DC vakiojännitteen. Led muuntajan antama jännite on vastattava led-valojen vaatimaa jännitettä.

Jos led-valoilla on esimerkiksi kiinteä virta 700 mA, tarvitset led muuntajan, joka tarjoaa saman 700 mA vakiovirran. Led muuntajan antaman virran on vastattava led-valojen vaatimaa virtaa.

On tärkeää huomata, että jotkut led-muuntajat voivat tarjota sekä vakiojännitettä että vakiovirtaa, joten varmista led muuntajan tekniset tiedot ennen ostoa. Autamme tässä asiassa. Mikäli valaisimestasi on vikaantunut muuntaja, voit lähettää meille kuvan sen tyyppikilvestä, niin osaamme tarjota tilalle vastaavan. Vakiovirta vai vakiojännite aiheesta olemme kirjoittaneet aikaisemmin.

Lopuksi

Yhteenvetona voidaan todeta, että led muuntaja on virtalähde, joka säätelee yksittäisen ledin tai led ryhmän tarvitseman virran määrää. Ledit ovat matalaenergisiä valonlähteitä, joilla on pitkä käyttöikä ja alhainen energiankulutus, ja ne vaativat erikoistuneita virtalähteitä toimiakseen oikein. Led muuntajat on suunniteltu vastaamaan käytettävien ledien vaatimaa tehotasoa. Ne suojaavat ledejä jännitteen ja virran vaihteluilta ja tarjoavat pienjännitevirtaa varmistaen samalla, että ledien lämpötila pysyy vakiona. Led muuntajat suojaavat myös ylijännitteeltä ja ylivirralta, jotka voivat vahingoittaa ledejä. On olennaista valita oikeantyyppinen led muuntaja käytettäville led valoille turvallisuuden ja optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

Minkä jännitteen Led muuntajan tarvitsen?

Tämä riippuu led-valojen jännitteestä ja määrästä, joita aiot käyttää. Yleensä Led muuntajan jännitteen on oltava sama kuin led-valojen jännite.

Voinko käyttää 24V muuntajaa 12V led-valolle?

Ei, 24V muuntajaa ei voi käyttää 12V led-valolle, koska jännite on liian korkea. Se voi polttaa led-valon.

Miten tarkistan Led muuntajan jännitteen?

Voit käyttää jännitemittaria tarkistaaksesi Led muuntajan jännitteen. Kytke jännitemittari Led muuntajan ulostuloon ja lue näytöltä jännite.

 

Mikä jännite on paras led-valoille?

Yleensä led-valoille sopiva jännite on määritelty valmistajan teknisissä tiedoissa, ja se vaihtelee led-valojen tyypin ja ominaisuuksien mukaan.

 

Kuinka valitsen Led muuntajan led-valolleni?

Sinun on valittava led-muuntaja, jonka jännite ja teho ovat sopivia led-valoillesi. Sinun tulee myös varmistaa, että led-muuntajalla on oikeat liitännät ja ominaisuudet.

 

 

Onko jännitteellä merkitystä led-valoille?

Kyllä, jännitteellä on merkitystä led-valoille. Liian korkea jännite voi vaurioittaa led-valoa, kun taas liian matala jännite ei ehkä riitä käynnistämään led-valoa.

 

 

 

Voinko käyttää pienemmän tehoista led-muuntajaa?

Riippuu led-valojen tehokkuudesta ja määrästä, joita käytät. Jos led-muuntaja on liian pieni, se ei ehkä pysty käyttämään kaikkia led-valoja täydellä teholla tai ledit eivät käynnisty.

 

 

 

 

Onko 12V vai 24V parempi led-valoille?

Tämä riippuu led-valojen ominaisuuksista ja tarpeistasi. Joissakin tapauksissa 12V on sopivampi, kun taas toisissa 24V on parempi. 24V ledeille on eduksi parempi virrankuljetus, eli jännite ei laske pidemmällä matkalla.

 

 

Kuinka lasken Led muuntajan tehon?

Led muuntajan teho riippuu led-valojen jännitteestä, määrästä ja tehokkuudesta. Voit laskea Led muuntajan tehoisuuden jakamalla led-valojen kokonaistehon Led muuntajan tehoisuudella.

 

Kuinka monta lediä voin laittaa yhdelle muuntajalle?

Tämä riippuu Led muuntajan tehosta ja led-valojen tehokkuudesta.

 

 

Soveltuuko mikä tahansa led-muuntaja mihin tahansa led-valoihin?

Ei, Led muuntajan on oltava sopiva led-valojen jännitteen, tehon ja ominaisuuksien mukaan. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että led-muuntaja ja led-valot ovat yhteensopivia keskenään.

 

 

 

Voinko käyttää suurempitehoista led-muuntajaa?

Yleensä tasajännitteellä kyllä. Riippuu led-valojen tehokkuudesta ja led muuntajan tehosta. Suurempitehoinen led-muuntaja voi toimia, mutta se voi myös aiheuttaa led-valojen ylikuumenemista tai vaurioitumista. Mikäli kyse on Virtaohjatusta niin EI.

 

 

 

 

Miksi led muuntajat hajoavat?

Led-muuntajat voivat rikkontua useista syistä, kuten ylikuumeneminen, kosteusvauriot, ylikuormitus tai väärä käyttö.

 

 

 

 

 

Mitä tapahtuu, jos ylikuormitan Led muuntajan?

Ylikuormitus voi vaurioittaa led-muuntajaa tai jopa aiheuttaa sen rikkoutumisen. Tämä voi myös vaurioittaa led-valoja, joita muuntaja käyttää. Hyvä laatuinen led muuntaja tosin sammuu itse ylikuormituksessa ja suojelee itseään.

 

 

Mikä on Led muuntajan käyttöikä?

Led muuntajan käyttöikä riippuu valmistajan laadusta ja Led muuntajan käyttöolosuhteista. Hyvälaatuisen Led muuntajan käyttöikä on yleensä useita vuosia.

 

 

 

Voinko kytkeä yhteen kaksi led-muuntajaa?

EI jos kyse on vaihtojännitteestä. Muuntajien käynnistys syklit eivät osu keskenään ja saattaa vaurioittaa niitä ja näkyä vilkkumisena. Kyllä jos kyse on tasajännitteestä.

 

 

Led valaistuksen ohjaustekniikka on meille tuttua

LedStore on toiminut led-valaistuksen ja valaistussuunnittelun asiantuntijana jo vuodesta 2010. Meillä on oma tuotesuunnittelu, joten tuotteet ovat teknisesti huippuluokkaa. Tuotteiden takuut ovat jopa 7 vuotta. Suoritamme myös valaisinhuoltoa.

Keskitymme lämpötilasäädettäviin ja korkean värintoiston valaisimiin, joten valaisimet toimivat loistavasti ja pitkäikäisesti. Teemme vuodessa n. 500 valaistussuunnittelua asiakkaidemme kohteisiin. Lue tästä lisää tai tilaa suunnittelu

Tarjoamme palvelun a mittatilaus led nauhoja, eli jokaiselle omien mittojen mukaan led-nauhat alumiiniprofiilissa.  Myös asennettuna. Tiesitkö? LedStore tarjoaa valaistussuunnittelua alkaen 99 euroa koko taloon! 

Muista, että olemme aina valmiina tukemaan sinua matkan varrella sähköpostitse (myynti@ledstore.fi) ja puhelimitse (045 251 4510). Kuten aina, voit jakaa vapaasti sosiaalisessa mediassa kuvia omista projekteistasi #ledstorefi IG:ssä ja ledstore.fi FB:ssä. Rakastamme nähdä, miten hienoja juttuja LEDeillämme tehdään, ja se auttaa tarjoamaan inspiraatiota niille, jotka eivät ole varmoja LEDien tehosta ja mahtavuudesta. Tiesitkö, että meillä on jo yli 3500 kuvaa meidän ledeillä tehdyistä asennuksista Galleriassamme!

Led-valojen kuvagalleria:

Tuotegalleria: Kuvia tuotteista eri asennuspaikoissa

Epäsuora valo: Epäsuoraa valo eri tiloissa

Huonekohtainen: Valo eri huoneissa

Referenssit: Kokonaiset talot joita on ehditty kuvaamaan

 

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *