REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Lamppukauppa Led Store Oy (2397383-3)

Mesikukantie 16

01300 VANTAA

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Janne Halttu

Puhelin: +358505987101

Sähköposti: info@ledstore.fi

REKISTERIN NIMI

Lamppukauppa Led Storen asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Lamppukauppa Led Storen asiakassuhteen hoitaminen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva viestintä. Rekisteriä käytetään myös tilausten arkistointiin, käsittelyyn, takjuuasioihin ja kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Lamppukauppa Led Storen liiketoiminnan kehittämiseen, tilastointiin sekä rekisterinpitäjän markkinointiin mukaan lukien markkinoinnin kohdentaminen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Lamppukauppa Led Storen saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseksi yhteistyökumppaneita.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Nimi (etu- ja sukunimi)

Yhteystiedot (sähköpostiosoite, postiosoite ja puhelinnumero)

Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista

Tilausten Postin seurantatiedot

Suoramarkkinointikielto, (uutiskirjeen tilaus)

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilö on rekisteröitynyt Lamppukauppa Led Storen asiakkaaksi tai tilannut Lamppukauppa Led Storen tuotteita tai uutiskirjeen verkkokaupoistamme (ledlightstore.org, led-store.se, ledstore.fi, ledfin.ru.

TIETOJEN SÄÄNNÖMUKAISET LUOVUTUKSET

Tietoja ei luovuteta Lamppukauppa Led Storen ulkopuolelle.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisteri sijaitsee Lamppukauppa Led Storen salasanasuojatulla palvelimella. Tietojen käsittelijöillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa tai saada tieto tietojen puuttumisesta. Tarkistaminen on maksutonta. Tarkistuspyynnön voi osoittaa rekisterinpitäjälle soittamalla +358 50 598 7101 tai sähköpostilla info@ledstore.fi tai kirjeellä Lamppukauppa Led Store Oy, Mesikukantie 16, 01300 VANTAA.

OIKEUS VAATIA TIEDONKORJAAMISTA

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevien häntä koskevien virheellisten tietojen korjaamista. Korjaamisvaatimuksen voi tehdä soittamalla +358 50 598 7101 tai sähköpostilla info@ledstore.fi tai kirjeellä Lamppukauppa Led Store Oy, Mesikukantie 16, 01300 VANTAA.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Henkilötietolain 30 § mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttäminen suoramainontaan, muuhun suoramarkkinointiin, etämyyntiin ja markkinointi- ja mielipidetutkimuksia varten. Kiellon voi tehdä soittamalla +358 50 598 7101 tai sähköpostilla info@ledstore.fi tai kirjeellä Lamppukauppa Led Store Oy, Mesikukantie 16, 01300 VANTAA.

 

© Lamppukauppa Led Store Oy. 2022 All Rights Reserved