Led putki vs loisteputki

Valaistus on keskeinen osa nykyaikaista elämää, ja valonlähteiden valinta vaikuttaa taloudellisiin ja ympäristöllisiin seikkoihin. LED-valot ja loisteputket ovat suosittuja valaisintyyppejä, joilla on omat etunsa ja haittansa. Tämä artikkeli vertailee näitä kahta teknologiaa energiakustannusten ja tehokkuuden, valon laadun ja värintoiston, ympäristövaikutusten sekä kustannusten ja investointien näkökulmasta.

Led putket Vs. loisteputket

Analysoimalla erilaisia teknisiä ominaisuuksia, ymmärretään paremmin LED-valojen ja loisteputkien ominaisuuksien erot. Energiakustannukset ovat merkittäviä niin kuluttajille kuin yrityksillekin, sillä ne vaikuttavat sähkönsäästömahdollisuuksiin ja hiilidioksidipäästöihin.

Valon laadulla on vaikutusta ihmisten hyvinvointiin, tilojen viihtyisyyteen ja kaupalliseen esillepanoon.

Ympäristövaikutukset, kuten materiaalien ja energiankulutuksen suhde ja valaisimien käyttöikä, ovat tärkeitä kestävän kehityksen kannalta.

Kustannusten ja investointien vertailussa otetaan huomioon hankintahinnat ja pitkän aikavälin säästöt sekä mahdolliset tuet tai verot.

Lue eteenpäin kun käymme kaikki nämä erot läpi.

Yleiskatsaus LED-putkiin ja loisteputkiin

Tässä osiossa käsitellään kahta erilaista valaistustekniikkaa, LED putkiin ja loisteputkivalaisinta, niiden ominaisuuksia, etuja ja haittoja. LED-valot ovat uudempi valaistustekniikka, joka perustuu puolijohdeteknologiaan. Ne tuottavat valoa elektronien siirtyessä puolijohteen aineksen yli ja vapauttavat energiansa valona. LED-valot ovat yleistyneet erityisesti teollisuudessa ja julkisissa tiloissa, mutta myös kotitalouksissa niitä käytetään yhä enemmän vanhempien teknologioiden korvaamiseksi.

Loisteputket sen sijaan perustuvat kaasupurkausilmiöön: ne tuottavat ultraviolettienergiaa purkauksen seurauksena ja tämän energian avulla fosforikerros muuntaa UV-säteilyn näkyväksi valoksi. Loisteputkilamppuja on käytetty laajalti esimerkiksi toimisto- ja teollisuustilojen valaistuksessa jo vuosikymmenien ajan. Niiden etuna on ollut aiemmin parempi hyötysuhde verrattuna esimerkiksi hehkulamppuihin, mutta LED-teknologian kehittyessä ero on kuitenkin pienentynyt tai jopa kääntynyt LED-valojen eduksi.

Ympäristönäkökulmasta loisteputkien kierrätys on tärkeää, sillä ne sisältävät haitallista elohopeaa ja muita ympäristölle vaarallisia aineita.

Energiankulutus ja tehokkuus

Energiansäästö ja käyttöikä ovat tärkeitä tekijöitä valaistusratkaisujen tehokkuuden ja kustannusten arvioinnissa. Valonlähteiden vertailu näiden parametrien avulla antaa tietoa niiden ympäristövaikutuksista, energiatehokkuudesta ja pitkän aikavälin säästöpotentiaalista. Siksi on tärkeää analysoida erilaisten valaisintyyppien, kuten LED-valojen ja loisteputkien, suorituskykyä näillä alueilla, jotta voidaan tarjota kattava yleiskuva niiden energiakustannuksista ja tehokkuudesta.

Energiansäästö

Merkittävä etu nykyaikaisessa valaistusteknologiassa on sen potentiaali vähentää energiankulutusta tehokkaamman ja kestävämmän valonlähteen avulla. LED-valot ja loisteputket ovat kumpikin esimerkkejä tästä teknologisesta innovaatiosta, mutta niiden välillä on eroja energiansäästömahdollisuuksissa ja energiatehokkuuden parantamisessa.

LED-valot ovat erinomaisia energiatehokkuudeltaan, ja ne voivat olla jopa 90% tehokkaampia kuin perinteiset hehkulamput. Loisteputkien energiatehokkuus on myös huomattavasti parempi kuin hehkulamppujen, mutta ne eivät yleensä pysty kilpailemaan LED-teknologian kanssa.

LED-valojen ja loisteputkien vertailussa voidaan tarkastella seuraavia energiansäästön kannalta merkittäviä tekijöitä:

  • Energiankulutus: LED-valot kuluttavat vähemmän energiaa tuottaakseen saman määrän valoa kuin loisteputket, mikä johtaa suurempaan energiansäästöön.
  • Kestoaika: LED-lamppujen käyttöikä on huomattavasti pidempi kuin loisteputkilla, mikä vähentää lampunvaihdon tarvetta ja siihen liittyviä kustannuksia sekä resurssien kulutusta.
  • Lämmöntuotto: LED-lamput tuottavat vähemmän lämpöä kuin loisteputket, mikä voi vähentää energiankulutusta myös ilmastoinnin ja jäähdytyksen osalta.
  • Heti täysi valoteho: Toisin kuin loisteputket, LED-valot saavuttavat välittömästi täyden valotehonsa sytytettäessä. Tämä tarkoittaa, että ne eivät kuluta ylimääräistä energiaa ’lämmitessään’ ennen kuin ne toimivat tehokkaimmin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että LED-valojen energiansäästöpotentiaali on huomattavasti suurempi kuin loisteputkilla. Tämän ansiosta sekä yksityiset kotitaloudet että yritykset voivat pienentää sähkölaskuaan ja samalla vähentää ympäristön kuormitusta. Energiatehokkuuden parantaminen on tärkeää kestävän kehityksen kannalta, ja moderni valaistusteknologia tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia tavoitteiden saavuttamiseksi.

Käyttöikä

Valaistusteknologian kehitys tarjoaa hyviä mahdollisuuksia kustannussäästöihin ja ympäristön kuormituksen vähentämiseen pitkän käyttöiän ansiosta. LED-valot ovat perinteisiä loisteputkia kestävämpiä, sillä niiden keskimääräinen käyttöikä usein moninkertainen.

Led putken kestoikä on noin 25 000-70 000 tuntia

Kun taas loisteputkien kesto on yleensä 10 000-20 000 tuntia

Tämä tarkoittaa, että LED-valojen vaihtotarve on harvempi ja pitkällä aikavälillä se säästää kustannuksia. Led putkien ja loisteputkien käyttöikään vaikuttaa putken rakenne ja elektroniikka.

Ns. yhteensopivat led putket ovat yleensä lyhytikäisempiä, sillä ne sisältävät elektroniikkaa jonka pitää toimia vanhojen kuristimien ja sytyttimien kanssa.

Muutostyön vaativat Single-end led putket taas ovat todella kestäviä, mutta vaativat valaisimen runkoon muutostyöt, joka on sähkötyötä.

LED-lamppujen käyttöikään liittyy myös vähemmän huoltokustannuksia ja parempaa luotettavuutta, mikä vähentää häiriöitä esimerkiksi liiketiloissa tai teollisuusympäristöissä.

Laadukas valo ja värien toistaminen

Valon laadulla ja värintoistolla on tärkeä merkitys tilojen viihtyisyydelle ja ihmisten hyvinvoinnille, joten valaistusratkaisujen vertailu on tärkeää. LED-valot ja loisteputket eroavat toisistaan monilla osa-alueilla, kuten valon säädettävyydessä ja värilämpötiloissa. Kun nämä tekijät otetaan huomioon valaistusratkaisuja arvioitaessa, voidaan löytää optimaalinen ratkaisu eri käyttötarkoituksiin.

LED-valojen säädettävyys on yksi niiden suurimmista eduista verrattuna loisteputkiin. LED-lamput mahdollistavat yleensä paremman valotehon säätelyn sekä himmennystoiminnon, joka voi parantaa tilan viihtyisyyttä ja energiatehokkuutta. Värilämpötilojen vertailussa LED-teknologia tarjoaa myös laajemman valikoiman lämpimiä ja kylmiä sävyjä, mikä antaa enemmän vaihtoehtoja erilaisten tunnelmien luomiseen tai työskentelyolosuhteiden optimointiin. Loisteputkilamppujen värivalikoima on sen sijaan rajallisempi, eikä useimpia niistä voida himmentää.

Vaikka molemmat valaistusteknologiat tarjoavat riittävän hyvän värintoiston useimmissa käyttökohteissa, LED-valot ovat yleensä parempi vaihtoehto tilanteisiin, joissa vaaditaan korkeampaa värintoistoindeksin (CRI) arvoa.

Korkea CRI-arvo tarkoittaa, että lamppu kykenee toistamaan kohteiden värit luonnollisina ja vääristymättöminä. Tämä ominaisuus on erityisen tärkeä esimerkiksi taidegallerioissa, myymälöissä ja muissa tiloissa, joissa värien oikea toisto on keskeistä. Näin ollen valon laadun ja värintoiston perusteella LED-valot tarjoavat monipuolisempia ja joustavampia ratkaisuja kuin loisteputket.

Ympäristövaikutukset

Valaistusteknologioiden ympäristövaikutusten vertailu osoittaa, että LED-valoilla on pienempi ekologinen jalanjälki kuin loisteputkilla. LED-valot ovat energiatehokkaampia ja vähentävät sähkönkulutusta ja ympäristöpäästöjä. Loisteputket ovat vähemmän energiatehokkaita ja niiden hävittäminen on haasteellista, koska ne sisältävät haitallisia aineita, kuten elohopeaa.

LED-valojen kierrättäminen on helpompaa ja ne aiheuttavat vähemmän jätettä. LED-valojen valmistus vaatii kuitenkin enemmän harvinaisia metalleja ja muita arvokkaita materiaaleja kuin loisteputkien tuotanto. Kokonaisuudessaan LED-valojen ympäristövaikutukset ovat kuitenkin pienemmät kuin loisteputkilla, mikä tukee kestävää kehitystä.

Kustannukset ja investoinnit

Valaistusteknologioiden kustannusvertailu osoittaa, että eri ratkaisujen investoinnit ja käyttökulut voivat vaihdella merkittävästi. LED-valot ja loisteputket ovat kaksi yleisintä valaistusratkaisua, joilla on omat etunsa ja heikkoutensa kustannus- ja investointinäkökulmasta. Investointien vertailussa on otettava huomioon hankintahinnan lisäksi myös energiatehokkuus, käyttöikä sekä mahdolliset huolto- ja korjauskulut.

LED-valojen kohdalla takaisinmaksuaika voi olla lyhyempi kuin loisteputkilla, vaikka niiden hankintahinta saattaa olla korkeampi. Tämä johtuu siitä, että LED-valot kuluttavat vähemmän energiaa ja niiden käyttöikä on pidempi kuin loisteputkilla. Energiankulutuksen väheneminen tarkoittaa alhaisempia sähkökuluja pitkällä aikavälillä, mikä kompensoi suurempaa alkuperäistä hintaa. Lisäksi LED-valojen pienemmät huolto- ja korjauskulut vähentää kokonaisinvestointia entisestään.

Loisteputkilta saatetaan odottaa matalampia aloitusinvestointeja verrattuna LED-valoihin. Tämän vuoksi ne saattavat olla houkutteleva vaihtoehto lyhyen aikavälin kustannussäästöjen saavuttamiseksi. Kuitenkin, loisteputkien heikompi energiatehokkuus ja lyhyempi käyttöikä tarkoittaa, että niiden kokonaiskustannukset ovat usein korkeammat pitkällä aikavälillä. Ympäristön kannalta on myös huomioitava, että loisteputket sisältävät haitallisia aineita, kuten elohopeaa, mikä asettaa erityisvaatimuksia niiden kierrättämiseen ja hävittämiseen. Tämän seurauksena yhä useampi organisaatio valitsee investoida LED-valoihin ottaen huomioon sekä taloudelliset hyödyt että ympäristövaikutukset.

Usein kysytyt kysymykset

Miten LED-valojen ja loisteputkien käyttöikä vertautuu toisiinsa?

Esimerkiksi suuressa toimistorakennuksessa, jossa valaistus on päällä suuren osan vuorokaudesta, valonlähteiden käyttöikä on merkittävä tekijä kustannusten ja ympäristövaikutusten kannalta. LED-valojen käyttöiän arvioidaan olevan huomattavasti pidempi kuin loisteputkien – jopa yli 50 000 tuntia verrattuna loisteputken keskimääräiseen 10 000–20 000 tuntiin. Tämän seurauksena LED-kustannukset voivat olla alhaisemmat pitkällä aikavälillä, vaikka niiden hankintahinta saattaa olla korkeampi.

Kuinka helppoa tai vaikeaa on asentaa ja huoltaa LED-putkia verrattuna loisteputkiin?

Led-valojen asennus- ja huoltokustannukset ovat yleensä alhaisemmat kuin loisteputkilla varustettujen valaisimien vastaavat kustannukset pidemmällä aikavälillä.

Loisteputket vain asennetaan perinteisesti, kunhan pituus on oikea. Led putkia hankkiessa tulee päättää onko kyse ns. single-end putkesta joka vaatii muutostyöt valaisimen runkoon (sähkötyötä) VAI yhteensopiva led putki.

Yhteensopiva led putki vain asennetaan vanhan putken tilalle. SIngle-end on usein jopa puolet pidempikestoisempi, koska se ei sisällä turhaa elektroniikkaa, jonka pitää kestää sytyttimet ja kuristimet.

Mikä on LED-valojen ja loisteputkien tuottama lämpö ja voiko se vaikuttaa huoneen lämpötilaan?

Led-valot ja loisteputket eroavat merkittävästi lämmöntuotannon ja energiatehokkuuden suhteen. Led-valot tuottavat vähemmän lämpöä kuin loisteputket, johtuen niiden paremmasta energiatehokkuudesta. Jopa 80% led-valojen käyttämästä sähköstä muuttuu valoksi, kun taas vain 20% kuumenee.

Loisteputket puolestaan muuttavat vain noin 40% saamastaan energiasta valoksi, kun taas loput hukkuu ympäristöön lämpönä.

Tämä saattaa johtaa ylimääräiseen lämmitystarpeeseen tai paikallisiin lämpöhukkakertymiin loisteputkilla valaistuissa tiloissa. Analyysissa on tärkeää huomioida myös sisälle suuntautuvan infrapunasäteilyn vaikutukset sekä laitteiston ylläpitotarve elinkaaren aikana. Led-valot ovat usein edullisempia pitkäaikaisessa käytössä.

Onko eri käyttötarkoituksiin ja tiloihin olemassa erilaisia LED-valoja ja loisteputkia?

LED-teknologian kehittyminen on johtanut siihen, että on olemassa laaja valikoima erilaisia LED-valaisimia ja loisteputkia, jotka soveltuvat erilaisiin käyttötarkoituksiin ja tiloihin. Erityiset valaistusvaatimukset, kuten värilämpötila, valoteho ja säätömahdollisuudet, voidaan täyttää tarkasti valitsemalla oikeat tuotteet.

Esimerkiksi teollisuus- ja liiketilat vaativat usein tehokasta ja pitkäikäistä valaistusta, kun taas kotikäytössä korostuvat mukavuus ja tunnelma.  Varastohalleihin sopivat yleensä edullisemmat, heikommalla värintoistolla olevat led putket.

Toimistoon ja kotiin vaaditaan enemmän tehoa ja valon laatua.

Miten LED-valot ja loisteputket vaikuttavat ihmisten silmien terveyteen ja hyvinvointiin?

Auringon laskiessa ja sen säteiden heijastuessa ympärillä, silmien väsymys voi tuntua raskaana taakkana päivän päätteeksi. Tämä johtuu usein valaistuslähteiden aiheuttamasta valon intensiteetistä ja spektrin laadusta. Tutkimukset osoittavat, että sekä LED-valot että loisteputket voivat vaikuttaa ihmisten silmien terveyteen ja hyvinvointiin eri tavoin.

LED-valot tuottavat vähemmän sinistä valoa, mikä parantaa unen laatua ja vähentää altistumista sinisen valon haitallisille vaikutuksille ja laadukkaan led valot eivät välky.

Loisteputket voivat kuitenkin aiheuttaa häikäisyä ja välkkymistä, mikä lisää silmien väsymystä ja kuormitusta pitkällä aikavälillä ja ovat usein heikompilaatuisia valonlähteitä.

Päätelmä

Yhteenvetona LED-valojen ja loisteputkien vertailu korostaa merkittäviä eroja energiatehokkuuden, valon laadun, ympäristövaikutusten ja kustannusten suhteen. Huomattavasti LED-teknologia on kehittynyt nopeasti ylittääkseen perinteiset valaistusratkaisut useissa näkökohdissa. Esimerkiksi LEDit kuluttavat jopa 80% vähemmän energiaa kuin loisteputket ja tarjoavat samat tai paremmat valaistustasot.

Lisäksi LEDien parantunut elinikä ja vähentyneet ympäristövaikutukset tekevät niistä yhä houkuttelevamman vaihtoehdon sekä asuin- että liiketarkoituksiin. Siksi on tärkeää, että kuluttajat ja yritykset harkitsevat huolellisesti kunkin valaistusratkaisun hyödyt ja haitat määrittäessään, mikä vaihtoehto sopii parhaiten heidän tarpeisiinsa.

Led-valojen asiantuntija

LedStore on toiminut Led-valaistuksen asiantuntijana jo vuodesta 2010. Meillä on oma tuotesuunnittelu, joten tuotteet ovat teknisesti huippuluokkaa.

Keskitymme lämpötilasäädettäviin ja korkean värintoiston valaisimiin. Teemme vuodessa n. 500 valaistussuunnittelua asiakkaidemme kohteisiin.

Tarjoamme palvelun a mittatilaus led nauhoja, eli jokaiselle omien mittojen mukaan led valonauhoja profiilissa.  Myös asennettuna.

Muista, että olemme aina valmiina tukemaan sinua matkan varrella sähköpostitse (myynti@ledstore.fi) ja puhelimitse (045 251 4510). Kuten aina, voit jakaa vapaasti sosiaalisessa mediassa kuvia omista projekteistasi #ledstorefi IG:ssä ja ledstore.fi FB:ssä. Rakastamme nähdä, miten hienoja juttuja LEDeillämme tehdään, ja se auttaa tarjoamaan inspiraatiota niille, jotka eivät ole varmoja LEDien tehosta ja mahtavuudesta. Tiesitkö, että meillä on jo yli 3500 kuvaa meidän ledeillä tehdyistä asennuksista Galleriassamme!

Led-valojen Galleria:

Tuotegalleria: Kuvia tuotteista eri asennuspaikoissa

Epäsuora valo: Epäsuoraa valo eri tiloissa

Huonekohtainen: Valo eri huoneissa

Referenssit: Kokonaiset talot joita on ehditty kuvaamaan

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *